22. sep, 2022

Höga kusten

Vi bor mitt i Höga kusten, the high coast of Sweden.

Varje dag tar hösten mer och mer plats .